Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Đức Trọng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đã học hết lớp 7 nhưng vì gia đình có việc nên buộc e phải nghĩ học giữa chừng giờ em muốn học lại lớp 7 để vững vàng lại những kiến thức đã quên ạ

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 13:59:41