Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Tân hiệp - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 15:15:42