Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Quách tú nghi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận4 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Minh chưa học xong lớp 8 và muốn tiếp tục học để tốt nghiệp cấp 2 ,3

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 3 20232023-03-01 15:15:48