Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Quách tú nghi

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Minh chưa học xong lớp 8 và muốn tiếp tục học để tốt nghiệp cấp 2 ,3

Ngày tiếp nhận
01 March 20232023-03-01 15:15:48