Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Triệu thị xinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Hậu lộc - Thanh Hóa

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-16 22:00:49