Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ksor h'ya

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Gia Lai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Gia Lai - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Krông pa - Gia Lai
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình khó khăn không có thời gian học nên bỏ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-17 00:43:48