Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Kiều thị sách Zalo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Sơn Tây Hà Nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Học hết lớp 9 thi tốt nghiệp thiếu 0,5 điểm, muốn học nhanh lấy bằng cấp 2 để xét vào đảng, và học tiếp cấp 3 thời gian bao lâu

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-17 01:20:04