Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Chang Fang Cih

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 5 quận 7 quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 March 20232023-03-17 09:58:28