Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn công hoan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Bình - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Vũ thư - Thái Bình

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-17 10:00:48