Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hương Quỳnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Đông Anh - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20232023-03-17 16:22:36