Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Như Sinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Hoài Ân - Bình Định
Thông tin chia sẻ
Rớt tốt nghiệp cấp 3, mong muốn được thi để có bằng cấp 3 chính quy

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-17 19:31:44