Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lưu Đặng Hoài Thương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Không đủ điều kiện kinh tế và hoàn cảnh chưa thuận lợi

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 04:36:10