Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Văn Thạnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Lắp Vò - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 05:24:21