Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thi Nga

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hà Nội -
Thông tin chia sẻ
Học tối

Ngày tiếp nhận
18 March 20232023-03-18 09:41:08