Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vo Thi Kim Ngan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thành Phố Long Xuyên, An Giang - An Giang
Thông tin chia sẻ
Chuyển đi Campuchia định cư

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 12:01:08