Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lò Văn Hoàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Như xuân - Thanh Hóa

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 15:18:14