Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tô kim Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Cần Thơ -
Thông tin chia sẻ
Bình thường

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20232023-03-18 15:49:02