Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thanh Thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện dầu Tiếng - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Đang học giữa năm lớp 6 ba mẹ ly hôn tôi có dấu hiệu bị trầm cảm nên không thể chuyên tâm việc học

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 3 20232023-03-18 19:13:35