Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Kim Mai

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cha mẹ nghèo chị em đông nên phải gián đoạn việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ

Ngày tiếp nhận
19 March 20232023-03-18 23:27:02