Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Kim Mai

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cha mẹ nghèo chị em đông nên phải gián đoạn việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 3 20232023-03-18 23:27:02