Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Chí Trung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Muốn học để có bằng cấp làm việc

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 3 20232023-03-19 04:05:49