Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nghiêm Văn Tuấn Anh

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Nam Từ Liêm hoặc Cầu Giấy - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Học xong cấp 2 phải nghỉ học kiếm tiền, mong muốn học cấp 3

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 02:52:43