Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thanh Cường

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Nam - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đại Lộc - Quảng Nam
Thông tin chia sẻ
Học thật sự

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 03:37:32