Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
NGUYỄN VĂN TRUNG

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 04:26:55