Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thu Huyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Bình - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: yên khánh - Ninh Bình

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 06:16:30