Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mộng Kiều

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Không đủ điều kiện để học ạ

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 08:05:29