Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đình Khang

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Phước

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Phước - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Hớn Quant - Bình Phước
Thông tin chia sẻ
do lúc em đang học lớp 9 thì gia đình khó khăn nên em phải nghỉ học để giúp gia đình ,giờ em có điều kiện có thể tự lo cho bản thân rồi nên em muốn đăng kí học tiếp ạ

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 08:43:19