Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Trọng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thuận giao - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Hiện tai đang tu học ở chùa cần học bổ túc để tu học

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 11:11:19