Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hà thị thảo ly

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận bình tân - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 13:04:46