Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng minh Hưng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng mai/Hai bà trưng - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 14:17:52