Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Công Tài

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thị Xã Từ Sơn - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
25 April 20232023-04-25 16:28:27