Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Ngọc Minh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cà Mau

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cà Mau - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Thông tin chia sẻ
Sau khi em học hết lớp 9 và rồi lên lớp 10 em đã nghĩ học giữa chừng vì cha em mất em phải ở nhà phụ giúp gia đình chăm sóc nội em hiện tại em muốn tương lai mình sáng thêm 1 chút nên em quyết định đăng kí để học lại lấy bằng THPT

Ngày tiếp nhận
26 April 20232023-04-26 01:13:17