Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị thùy dương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Đức Hòa - Long An
Thông tin chia sẻ
Khó khăn

Ngày tiếp nhận
26 April 20232023-04-26 04:21:42