Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô trường hà

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hòa vang - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
26 April 20232023-04-26 05:07:03