Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê hoàng bảo toàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Khánh Hòa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Khánh Hòa - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Nha trang - Khánh Hòa

Ngày tiếp nhận
15 May 20232023-05-14 23:17:07