Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Hoàng Đại

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Châu Thành A - Hậu Giang
Thông tin chia sẻ
Cháu tôi đang học lớp 3 trong giai đoạn đại dịch covid19 thì nghỉ học, vì gia đình sợ nên không cho cháu đi học tiếp, đến nay đã lỡ mất 3 năm. Năm rồi có đến trình của huyện để đăng ký cho cháu thì bên ttgdnn nói không có.

Ngày tiếp nhận
15 May 20232023-05-15 03:05:33