Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng văn thơi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bắc ninh - Bắc Ninh
Thông tin chia sẻ
Do không có kinh tế

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-15 03:36:28