Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Ngọc Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Học sinh đã học đến tháng 03/2023 nhưng bỏ thi học kì 2 nên không có học bạ lớp 8. Học sinh có bị rối loạn cảm xúc hành vi nên hay nóng giận mỗi khi có áp lực thi cử

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-15 03:47:35