Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Thanh Học

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Cao lãnh hoặc sa déc - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-15 05:16:06