Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Thị Muội

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em sinh năm 1994, quê ở to Cà Mau, nghỉ học đã lâu như vậy nên học bạ của em cũng bị thất lạc. Không biết việc này có gặp khó khăn gì trong việc dk học phổ túc không ạ?
Em cảm ơn!

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-15 06:42:57