Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Hà Tường Vân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Phước Kiển, Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 5 20232023-05-15 07:23:12