Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Nhựt Huy

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vừa học vừa làm mong thời gian học hợp lí không bị gián đoạn

Ngày tiếp nhận
15 May 20232023-05-15 08:31:27