Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
- Nguyễn Lê Thuần

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Bé có kế hoạch đi du học, nên chuyển việc học chính quy qua bổ túc. để có thêm thời gian học ngoại ngữ và môn kỹ năng

Ngày tiếp nhận
24 May 20232023-05-24 09:56:52