Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ duy nhân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Hoà thành - Tây Ninh

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 5 20232023-05-24 13:43:00