Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Toàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bến Cát Mỹ Phước - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 5 20232023-05-24 13:43:03