Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn Ngọc Đức

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bắc từ liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Học để thêm kiến thức

Ngày tiếp nhận
24 May 20232023-05-24 13:43:31