Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tiêu Thị Kim Yến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
24 May 20232023-05-24 16:11:58