Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn công hoà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: hải dương -

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 01:53:24