Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Ngũ Luân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 03:37:51