Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Ngũ Luân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 03:37:51