Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn trường lam

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện phụng hiệp tỉnh hậu Giang - Hậu Giang
Thông tin chia sẻ
Khoản 10 năm trước có học bổ túc trường đoàn thị điểm ngoài cần thơ ,giờ muốn học lại cho ổn định công việc hơn cảm ơn ai.

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 04:48:39