Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thị cẩm vân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia đình gặp biến cố về kinh tế và ông ốm liệt giường nên phải nghỉ học chăm

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 05:33:15