Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh văn nhã

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Châu thành - An Giang
Thông tin chia sẻ
Cần được học

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 07:01:48